1. CONFIDENȚIALITATE

Ne angajăm să utilizăm cu atenție datele dumneavostră personale și să nu le furnizăm către terțe părți. Datele dvs personale le vom folosi strict pentru a va onora comanda plasata. Mai exact:

a) numele si prenumele le vom folosi pentru a ne asigura ca pachetul ajunge la dvs si nu la altcineva

b) adresa o vom folosi pentru a va trimite comanda plasata acolo unde doriti dvs.

c) numarul de telefon si/sau adresa de email le vom folosi pentru a va contacta pentru livrarea pachetulul


2. DATE CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, dar si cerintelor GDPR in vigoare din 25 mai 2018, Sc Kornea Store Srl are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Sc Kornea Store Srl prelucrează date cu caracter personal, furnizate de client cum ar fi numele și prenumele, datele din cartea de identitate (numele, prenumele, adresa) și numărul de telefon, în scopul realizării contractului de prestări servicii încheiat cu societatea. Datele nu vor fi dezvăluite, excepție cazurile prevăzute de lege și regulamentul societății. Pe viitor, aceste date: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon etc. permit menținerea legăturii dintre societate și client.

Refuzul dumneavoastră de a ne permite accesul la aceste date duce la nerealizarea colaborării între părți și imposibilitatea realizării scopului contractului de prestări servicii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai în menținerea relației cu clientul societății.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la conducerea societății pentru a rezolva amiabil eventualele neînțelegeri.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.